Tulostusala vihertää vielä varovasti

22.08.2018

Yhdelläkään tulostusalan yrityksellä ei ole enää varaa ohittaa liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, ovathan ne tiiviisti yhteydessä kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Kilpailu kovenee, ja asiakkaiden odotukset kasvavat samassa tahdissa. On selvää, että ympäristöasioista ja henkilökuntaan sekä sidosryhmiin liittyvästä sosiaalisesta vastuusta on huolehdittava; mieluummin etukenossa kuin liian myöhään. Monet alan toimijat ovatkin jo laatineet omat eettiset ohjeensa, ja näitä asioita pohditaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa säännöllisesti.

Olen huomannut, että yritykset eivät enää tee hätiköityjä koneinvestointeja samaan malliin kuin aikaisemmin. Uusien koneiden hankinnassa vaakakupissa painaa myös vesipohjaisten musteiden käyttömahdollisuus. Vaarallisia väriaineita käytetään jo nyt paljon vähemmän kuin aikaisemmin ja PVC:n käyttö ulkokankaissa vähenee koko ajan. Ympäristöystävälliset tuotteet ovat entistä tärkeämmässä roolissa tulostustalojen tarjonnassa.

Materiaalien kierrätys, uudelleenkäyttö ja pitkäikäisyys ovat selvästi nousevia trendejä. Varsinkin levyissä kierrätettävät materiaalit ovat jo nyt merkittävässä roolissa. Moni asia on siis jo nyt hyvällä tolalla, mutta esimerkiksi syntyvien jätteiden määrässä ja kierrätyksessä riittää vielä petrattavaa. Yritysten vastuulla on myös saatavilla olevista kierrätysmateriaaleista kertominen asiakkaiden suuntaan. Aina ei tarvitse odottaa, että asiakas itse kysyy vihreämmistä vaihtoehdoista.

Uskon, että ympäristö- ja kokonaisvaltaisempi yritysvastuuajattelu lyövät itsensä kokonaan läpi tulostusalalla seuraavan kolmen vuoden aikana. Vihreämpi tulevaisuus vaatii sitoutumista meiltä kaikilta: Tulostustaloilta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. Kannustimena toimii usko siihen, että vastuullinen liiketoiminta on usein myös kannattavaa liiketoimintaa. Teot, arvot ja läpinäkyvyys ovat monille asiakkaille hintaa tärkeämpiä kilpailutekijöitä.